Slide background
🕔

Munkaterv

A munkatervben részletesen megtalálhatóak a projekthez tartozó, eddig elvégzett és a későbbiekben elvégzendő feladatok.

🚀

Projekt Termékek

Tudjon meg többet projekt termékeinkről. Felött képzési programok, kiállítások és bemutatók szervezése.

Események

Részletes információk és hasznos tudnivalók azokról a rendezvényekről melyeken részt vettünk, vagy melyeket mi rendeztünk.

Bemutatkozás

A SEE-REUSE projekt

Magyarországon 65 md forintot fordítottak zöld beruházásokra a Kohéziós Alapból 2007-2013 között és az EU 2020 Stratégiája előreláthatóan sokkal több forrást szán a 2014-2020 periódusban erre a területre.

Magyarország 2010-2020 Megújuló Energia Felhasználás Cselekvési Terve szerint a szektor 70 000 új munkahelyet teremt és a megújuló energiák részesedése eléri a 14%-ot az energiafogyasztásban. A fejlesztési célokhoz kapcsolódó szakemberigény új képzési terület kidolgozását teszi szükségessé.

A projekt célja:

hiánypótló, innovatív, európai szakképzési anyagok és tudományos eredmények átvétele és a hazai viszonyokhoz való alkalmazkodást biztosító átdolgozása a megújuló energia hasznosítási technológiáit ismertető képzési formákká, különös hangsúlyt helyezve a jelentős hazai biomassza potenciál kihasználásának lehetőségeire.

A Völgy Hangja Fejlesztési Társaság Közhasznú Egyesület (az együttműködés vezetője), egy partnerséget  hozott létre két további szervezettel, a Somogy Térségi Integrált Szakképző Központtal (TISZK) és a Nemzeti Agrárszaktanácsadási, Képzési és Vidékfejlesztési Intézettel (NAKVI) és eldöntötték, hogy a hiány pótlására innovatív, bevált képzést hoznak Magyarországra. Gondos válogatás után döntöttek egy Green Jobs nevű megújuló energetikai technológiai képzés átvétele mellett, amelyet egy ausztriai képzőszervezet a Berufsförderunginstitute (bfi) Burgenland hozott létre. A bfi ezen képzését 50 000 fő végezte el és A végzettek 50%-a 3 hónapon belül el tudott helyezkedni és 2020-ig további 100 000 fő talál munkahelyet ezen a területen. A megújuló energiák felhasználásának ausztriai helyzete, a hasonló klimatikus viszonyok és Burgenland közelsége miatt ez volt a legjobb választás, a leghatékonyabban adaptálható program.

A partnerek eldöntötték, hogy a biomassza (növény) alapú alapanyagokra helyezik a hangsúlyt és erősítik a fenntarthatósági szemléletet, mivel jelenleg senki nem számol a szántóterületekről elszállított biomassza hiányának következményeivel. Ezért a partnerek bevonták a holland Altic kutatóintézetet, amely kutatási és szaktanácsadási eredményeire alapozva kidolgozza a fenntartható biomassza termelés adaptálható technológiáját.

A lehetséges célcsoportok összetétele alapján a partnerek a megújuló energetikai technológiák képzésében három képzési csomagot alakítanak ki:

1.Új technikus képzési tananyagok
 • “Biomassza energetikai gépészeti technikus” ráépülés kidolgozása a kerettantervben szereplő Mezőgazdasági gépésztechnikus (54 521 05) szakképesítéshez
 • “Megújuló energetikai technikus” ráépülés kidolgozása a kerettantervben szereplő Épületgépész technikus (54 582 01) szakképesítéshez
2.“Biomassza alapanyagok energetikai hasznosítása” felnőttképzési tanfolyam anyagának kidolgozása és akkreditálása gazdálkodók számára
3.“A megújuló energiák felhasználási lehetőségei” felnőttképzési tanfolyam anyagának kidolgozása és akkreditálása önkormányzati tisztviselők, térség-, vidék- és településfejlesztési szakemberek számára

 • 👥

  Kik vagyunk, mit csinálunk?

  Völgy Hangja Fejlesztési Társaság KHE az együttműködés vezetője
  Egyesületünk létrejöttének folyamata az ezredfordulót követően indult. A nagyfokú elmaradottság, a fejlesztési források hiánya és a kistérségi tervezési folyamatokba való beleszólás korlátozott lehetőségei miatt a térségben megrendezett helyi fórumokon rendszeresen felvetődött, hogy a hátrányos helyzet leküzdésére összefogásra van szükség. Először egy, a fellépést segítő civil kezdeményezés indult el, amelynek eredményeként 2004 -ben megalakult a Völgy Hangja Fejlesztési Társaság, melynek tagjai kellő szaktudással és gyakorlattal rendelkeztek ahhoz, hogy megkezdjék a Koppányvölgy fejlesztési stratégiájának kidolgozását és elindítsák a közhasznú egyesületként való bejegyzést. A helyi lakosokat és helyi vállalkozókat tömörítő civil szervezet 2005 tavaszán jött létre. A vázlatos stratégiai elképzelések számos szűkebb és bővebb fórumon megvitatásra kerültek. A legkonstruktívabb párbeszéd a mezőgazdaságból élőkkel, mint a térség meghatározó jövedelemtermelőivel, a súlyos helyzetben lévő önkormányzatok képviselőivel és a helyi kulturális örökség megóvásán dolgozó helyi aktivistákkal, szakértőkkel, művészeti alkotókkal alakult ki. Összességében elmondható, hogy a kiútkeresési törekvések a térségben nem központi, vagy külső irányítással jöttek létre, hanem alulról építkeztek és a tervezés is a térség érdekeltjeinek teljes körű bevonásával történt. Az egyesület első lépésként néhány kisebb fejlesztési pályázaton szerepelt eredménnyel, majd 2006-ban a térség 15 legelmaradottabb települését összefogva a LEADER+ Programot célozta meg sikerrel. A jelenleg Magyarországon futó LEADER+ Program helyi szervezését és szakmai munkáját is az egyesület, mint Gesztor Szervezet irányítja. 2007 őszén a Völgy Hangja Egyesület szervezésében megalakult a Koppányvölgye Helyi Közösség. A Közösség 56 települést fog össze a Dél-Dunántúl Külső-Somogyi részén, a Balaton déli partjától majdnem Kaposvárig terjedő dombvidéken, 47.116 lakossal, 1160 négyzetkilométeren. Magába foglalja a teljes Balatonföldvári-, Siófoki-, és Tabi Kistérséget, valamint nyolc települést a Kaposvári és kettőt a Tamási kistérségből. Amennyiben a Közösség által 2008 tavaszán a 120 napos tervezési időszak alatt készített, és benyújtott startégia elfogadásra kerül, a térség jelentős fejlesztési forráshoz jut 2013 – ig az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program keretein belül.

 • Mi a célunk a See-Reuse program keretében?

  A hiánypótló, innovatív, európai szakképzési anyagok és tudományos eredmények átvétele és a hazai viszonyokhoz való alkalmazkodást biztosító szakképzési anyagok  átdolgozása a megújuló energia hasznosítási technológiáit ismertető képzési formákká, különös hangsúlyt
  helyezve a jelentős hazai biomassza potenciál kihasználásának lehetőségeire.

 • Kiknek segítünk?

  A program megvalósítása során létrejövő termékek a megújuló energiák – főképpen a biomassza – hasznosításában, előállításában érdekeltek tudásigényeit elégítik ki.

  A célcsoportok az alábbiakban foglalhatók össze a projekttermékek szerint:

  Projekttermék

  Célcsoport

  “Biomassza energetikai gépészeti technikus” OKJ-s tananyag Mezőgazdasági gépésztechnikus végzettségűek
  “Megújuló energetikai technikus” OKJ-s tananyag Épületgépész technikus végzettségűek
  “Biomassza alapanyagok és termelésük” felnőttképzési tanfolyam Biomassza termelését végző, vagy azt tervező kis és közepes méretű földterülettel rendelkező gazdák
  “A megújuló energiák felhasználási lehetőségei” felnőttképzési tanfolyam Önkormányzati energetikai szakértők, tisztségviselők
 
vh
altic
nakvi
tk
stiskkskk
bfi

© Copyright - Seereuse